selda abla

Tarafından   Ekim 15, 2015

slm ..ben yok dayan&#305 lmaz bi erke&#287 im yok &#351 u kadar b&uuml y&uuml k die yalanlar atm&#305 cam kendi &ccedil ap&#305 nda ba&#351 ar&#305 l&#305 bi erke&#287 im bu anlamda…oturdu&#287 um binan&#305 n 4. kat&#305 na birileri ta&#351 &#305 nm&#305 &#351 t&#305 bir g&uuml n evde otururken kap&#305 &ccedil ald&#305 ve isminin selda oldu&#287 unu s&ouml yleyen o bayan yard&#305 ma ihtiyac&#305 oldu&#287 unu s&ouml ylerek gelmemi istedi gitti&#287 imde koliler sa&#287 a sola da&#287 &#305 lm&#305 &#351 toparlanmaya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 &#287 &#305 belliydi…ismini delda 44 ya&#351 &#305 nda oldu&#287 unu yanl&#305 z ya&#351 ad&#305 &#287 &#305 n&#305 o&#287 lunun &uuml niversite okudu&#287 unu kocas&#305 n&#305 2 y&#305 l &ouml nce kaybetti&#287 ini anlatm&#305 &#351 t&#305 ..o g&uuml n ona yard&#305 m ettim ve ayr&#305 ld&#305 m ertesi g&uuml n tekrar bi&#351 eyler i&ccedil in &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 ve tekrar yard&#305 m ettim ve ayr&#305 ld&#305 m akl&#305 mdan hi&ccedil k&ouml t&uuml l&uuml k ge&ccedil mesede dul olmas&#305 akl&#305 ma d&uuml &#351 m&uuml &#351 t&uuml …bir hafta kadar sonrayd&#305 ben eve do&#287 ru y&uuml r&uuml rken &ouml n&uuml mde y&uuml r&uuml d&uuml &#287 &uuml n&uuml g&ouml r&uuml p slm verdim oda al&#305 &#351 amad&#305 &#287 &#305 n&#305 s&#305 k&#305 ld&#305 &#287 &#305 n&#305 s&ouml ylerek beni kahve i&ccedil meye davet etmi&#351 ti birlikte pek belli etmeden y&uuml r&uuml yorduk…Zaten sab&#305 rs&#305 zl&#305 kla bekledi&#287 im bir teklifti ve yaln&#305 z ya&#351 ad&#305 &#287 &#305 evine gittik. Kap&#305 y&#305 a&ccedil &#305 p i&ccedil eri girer girmez biranda dudaklar&#305 ma yap&#305 &#351 t&#305 dudaklar&#305 m&#305 emiyor hatta &#305 s&#305 r&#305 yor resmen par&ccedil al&#305 yordu ilk g&ouml rd&uuml &#287 &uuml m andan itibaren seni istiyorum seni arzuluyorum diyordu bana, biz dudak duda&#287 a ne zaman salona ge&ccedil tik ve ne zaman soyunduk bilmiyorum. Bir anda salonda sadece i&ccedil &ccedil ama&#351 &#305 rlar&#305 yla kalm&#305 &#351 t&#305 bense &uuml zerim &ccedil &#305 plak pantolonumla kalm&#305 &#351 t&#305 m. &Ouml p&uuml &#351 me fasl&#305 n&#305 fazla uzun tutmad&#305 m ve kontrol&uuml elime ald&#305 m dudaklar&#305 ndan boynuna do&#287 ru iniyor hafif hafif &ouml p&uuml yordum sevgilim, ye beni 2 y&#305 ld&#305 r erkek y&uuml z&uuml g&ouml rmedim diyerek inlemesi beni daha da tahrik ediyordu ve boynundan g&ouml &#287 &uuml slerine indim. Sutyenini bir &ccedil &#305 rp&#305 da &ccedil &#305 kar&#305 p o bembeyaz s&uuml t gibi g&ouml &#287 &uuml slerini ha&#351 ince emmeye, yalamaya ba&#351 lad&#305 m. Kendiside bo&#351 durmuyor pantolonumun d&uuml &#287 melerini &ccedil &ouml zm&uuml &#351 boxer&#305 m&#305 n i&ccedil inden benim koca o&#287 lan&#305 ok&#351 uyordu g&ouml &#287 &uuml slerini yiyip bitirdikten sonra daha a&#351 a&#287 &#305 ya inerek o muhte&#351 em kal&ccedil alar&#305 n&#305 yalad&#305 m ve oradan da dilimle k&uuml lotunun kenar&#305 ndan &#305 slanm&#305 &#351 vajinas&#305 n&#305 emmeye ba&#351 lad&#305 m. Acayip zevk al&#305 yordum &ccedil &uuml nk&uuml hen&uuml z yeni t&#305 ra&#351 l&#305 ve 2 senedir kullan&#305 lmayan bal kutusundan bal yiyordum. Sonra k&uuml lotunu da &ccedil &#305 kar&#305 p iyice vajinas&#305 n&#305 yalamaya dillemeye koyuldum. Kendiside benim k&uuml lotu &ccedil &#305 kar&#305 p sikimi dondurma emer gibi emiyordu. 69 pozisyonundayd&#305 k benim en sevdi&#287 im pozisyonlardan biriydi ve ikimizde &ccedil &#305 lg&#305 nlar gibiydik bir m&uuml ddet sonra onu dilimle bo&#351 altt&#305 m a&#287 z&#305 ma zevk sular&#305 doldu tad&#305 biraz ek&#351 intili olsa da yalad&#305 m yuttum. Ben bo&#351 almam&#305 &#351 t&#305 m hala ve art&#305 k bana yalvar&#305 yordu hadi l&uuml tfen gir art&#305 k girrrr diyordu. Ani bir hareketle onu kuca&#287 &#305 ma oturttum ve i&ccedil ine k&ouml kledim ama kontrol&uuml de kendisine vermi&#351 tim kas&#305 klar&#305 ma kadar bast&#305 r&#305 yor &uuml zerimde ata binen rodeocu gibi z&#305 pl&#305 yordu. Bir yandan ate&#351 gibi yanan am&#305 n&#305 sikiyor di&#287 er yandan dudaklar&#305 n&#305 yiyordum ikinci kez doyuma ula&#351 t&#305 &#287 &#305 nda bende art&#305 k geliyordum ve hay&#305 r i&ccedil ime de&#287 il demesiyle sikimi i&ccedil inden &ccedil &#305 kard&#305 m &ouml n&uuml mde diz &ccedil &ouml k&uuml p sikimi bir g&uuml zel somurttu ve bir volkan gibi a&#287 z&#305 na patlad&#305 m. B&uuml t&uuml n menilerimi yutmaya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 &ccedil o&#287 unu da yuttu zaten bir s&uuml re &uuml st &uuml ste y&#305 &#287 &#305 ld&#305 k ve banyoya girdik. Tabi sadece banyoya de&#287 il banyoda arkadan da girdim o g&uuml n resmen iliklerim kurudu desem yeridir. bayanlar dedi&#287 im gibi artistlik yam&#305 orum yalan yok inan&#305 lmaz yak&#305 &#351 &#305 kl&#305 de&#287 ilim…ama mutlu ederim ya&#351 ve g&uuml zellik dert de&#287 il bnim i&ccedil in..

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08