her tü rlü seks

Tarafından   Ekim 15, 2015

slm ad&#305 m ta&#351 k&#305 n ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil en bir olay&#305 anlataca&#287 &#305 m bundan 1 ay &ouml nce internette bir dul bayanlan tan&#305 &#351 t&#305 m kendisi trabzonluydu ya&#351 &#305 45 idi sohbetimiz iyice koyula&#351 t&#305 &ccedil ok s&uuml per bir duldu kamerada epey sevi&#351 dik &uuml st&uuml nde hi&ccedil bir&#351 ey yoktu bende soyundum ve &ccedil &#305 plak kald&#305 m kar&#351 &#305 l&#305 kl&#305 sevi&#351 meye ba&#351 lad&#305 k kocas&#305 2 sene &ouml nce &ouml lm&uuml &#351 t&uuml epey zmand&#305 r erkek eli de&#287 memi&#351 ti v&uuml cuduna ona burda bu i&#351 i yapmayal&#305 m canl&#305 olarak ve bir yerde bulu&#351 al&#305 m ve bu i&#351 i yapal&#305 m dedim oda kabul etti ve ona bir yerin ad&#305 n&#305 verdim ve orda bulu&#351 tuk yakla&#351 &#305 k 5 saat kald&#305 k &ccedil ok s&uuml per bir duldu g&ouml &#287 &uuml sleri harikayd&#305 amc&#305 &#287 &#305 ve g&ouml t&uuml s&uuml perdi ben bulu&#351 maya gitmeden &ouml nce i&ccedil ecek bir&#351 eyler alm&#305 &#351 t&#305 m &ccedil ikolatada alm&#305 &#351 t&#305 m bulu&#351 tuk ve ba&#351 lad&#305 k i&ccedil eceklerimizi i&ccedil meye ce ba&#351 lad&#305 m dudaklar&#305 ndan &ouml pmeye oda elnin sikime do&#287 ru getirdi ve ba&#351 lad&#305 sikimi ellemeye ve sonra sikimi a&#287 z&#305 na lad&#305 ba&#351 lad&#305 yalamaya ve saksafon &ccedil ekmeye bende ba&#351 lad&#305 m g&ouml &#287 &uuml slerini yalamaya 69 pozisyona ge&ccedil tik epey &ouml yle devam ettik sonra onun bacaklar&#305 n&#305 omuzuma ald&#305 m kalk&#305 k olan sikimi am&#305 na ge&ccedil irdim am&#305 dard&#305 zorlan giriyordu sikim yava&#351 yava&#351 sokmaya ba&#351 lad&#305 m ve i&ccedil ine girdi ba&#351 lad&#305 m am&#305 na gidip gelmeye oda alt&#305 mda inliyordu ve birden ba&#351 lad&#305 m h&#305 zlanmaya ben h&#305 zland&#305 kca oda alt&#305 mda &ccedil &#305 &#287 l&#305 klar at&#305 yordu birden i&ccedil ine bo&#351 ald&#305 m oda benimle beraber bo&#351 ald&#305 aradan biraz zaman ge&ccedil mi&#351 ti yine ba&#351 lad&#305 k sevi&#351 meye kendisine hi&ccedil g&ouml t&uuml nden sikildinmi diye sordum oda evet dedim bende seni g&ouml t&uuml nden sikmek istiyorum istermisin dedim oda kabuletti g&ouml t&uuml n&uuml n aras&#305 dard&#305 sikim zorlan i&ccedil eriye giriyodru tam i&ccedil ine sokmaya ba&#351 lad&#305 m birden yava&#351 girmiyor dedi krem ald&#305 m &ouml nce onun g&ouml t&uuml ne s&uuml rd&uuml m sonrada benim sikime s&uuml rd&uuml m ve yava&#351 yava&#351 sikimi g&ouml t&uuml ne sokmaya ba&#351 lad&#305 m ve sikimin hepsi g&ouml t&uuml ne girdi ve yav&#351 ca i&ccedil ine gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 m ve g&ouml t&uuml ne bo&#351 ald&#305 m yakla&#351 &#305 k 5 saat siki&#351 yapt&#305 k bana dediki &ccedil ok s&uuml per siki&#351 yap&#305 yorsun sana dul arkada&#351 lar&#305 m var onlarlada olurmusun dedi bende kabul ettim aradan 1 hafta ge&ccedil mi&#351 ti ona tlf numaram&#305 vermi&#351 tim 1 hafta sonra beni arad&#305 ve evine &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 bende adresi al&#305 p evine gittim birde ne g&ouml reyim ondan ba&#351 ka 2 bayan daha vard&#305 onlarla beni tan&#305 &#351 t&#305 rd&#305 onlarda dulumu&#351 tan&#305 &#351 t&#305 k ve ba&#351 lad&#305 k sohbete televizyoda porno filim seyrediyorlarm&#305 &#351 bana dedilerki bir mahsuru varm&#305 bende yok dedim ben porno filimleri &ccedil ok severim dedim onlarda aralar&#305 nda g&uuml l&uuml &#351 diler derken ba&#351 lad&#305 k sohbete aradn biraz zaman ge&ccedil ti m&uuml sade isteyip odaya gittiler &uuml stlerini de&#287 i&#351 tirip yan&#305 ma geldiler &uuml &ccedil &uuml n&uuml nde &uuml st&uuml nde s&uuml tyen ve tanga k&uuml lot vard&#305 ben onlar&#305 g&ouml r&uuml nce i&ccedil im k&#305 p&#305 r k&#305 p&#305 r oldu bu aradad benim alet canlanmaya ba&#351 lad&#305 derken yakla&#351 &#305 k 4 saat onlarla kald&#305 m ve &uuml &ccedil &uuml n&uuml de her yerinden siktim benden &ccedil ok memnun kald&#305 klar&#305 n&#305 hatta bana para bile verdiler ve ordan ayr&#305 ld&#305 m ve bir dahada g&ouml r&uuml &#351 medim onlarla dullar sizlerde benimle bulu&#351 up zevkin doruklar&#305 na &ccedil &#305 kmak i,stiyorssan&#305 z msn mi ekleyin veya beni telefonumdan aray&#305 n msdnadresim cep tlf numaram 0543.2998808 bekliyorm sizleri

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08