dul ve sexi komş um

Tarafından   Ekim 15, 2015

ben istanbul bak&#305 rk&ouml yde yaln&#305 z ya&#351 ayan serbest meslekle u&#287 ra&#351 an 24 ya&#351 &#305 nda yak&#305 &#351 &#305 kl&#305 etkileyici bi &ouml zelli&#287 e sahip delikanl&#305 y&#305 m &#351 imdi okuyaca&#287 &#305 n&#305 z hikaye tamamen abart&#305 s&#305 z ger&ccedil ekleri anlatmaktad&#305 r hikayem oturdu&#287 um binan&#305 n alt kat&#305 nda oturan 32 ya&#351 lar&#305 nda &ccedil ok sexsi ve g&uuml zel evli bi bayanla ge&ccedil mektedir bu bayanla ilk tan&#305 &#351 mam&#305 z bi g&uuml n ben m&uuml zik sesini &ccedil ok fazla a&ccedil m&#305 &#351 t&#305 m evde ve o g&uuml n o bayan kap&#305 m&#305 &ccedil ald&#305 kap&#305 y&#305 a&ccedil t&#305 &#287 &#305 mda ger&ccedil ekten g&ouml zlerime inanamam&#305 &#351 t&#305 m kar&#351 &#305 mda 1.80 boyunda etine dolgun beyaz badi ve s&#305 kma pantolonlu bi bayan kar&#351 &#305 ma &ccedil &#305 km&#305 &#351 t&#305 ben yakla&#351 &#305 k 30 sn kendimden ge&ccedil mi&#351 bi &#351 ekilde bu bayan&#305 n konu&#351 tu&#287 u kelimeleri a&#287 z&#305 m ayr&#305 k bi &#351 ekilde dinliyodum bana m&uuml zi&#287 in sesini &ccedil ok a&ccedil t&#305 &#287 &#305 m&#305 ve rahats&#305 z olduklar&#305 n&#305 s&ouml yl&uuml yodu bende tamam &ouml z&uuml r diledim ve bi daha olmayaca&#287 &#305 n&#305 s&ouml yledim malumunuz ben evde yaln&#305 z kald&#305 &#287 &#305 m i&ccedil in can s&#305 k&#305 nt&#305 s&#305 ndan ne yapaca&#287 &#305 m&#305 bilmiyorum sizden tekrardan &ouml z&uuml r dilerim dedim ve tanm o s&#305 rada ben daha &ouml ncedende vcd ye porno sidi koymu&#351 seyrediyodum ve bu bayan kap&#305 a&ccedil &#305 k oldu&#287 u i&ccedil in seyretti&#287 im sidiyi g&ouml r&uuml nce g&ouml zlerimin i&ccedil ine bakarak hafif tebess&uuml mle tekrardan evine gitti ertesi g&uuml n ben i&#351 e giderken oda tam eveden &ccedil &#305 k&#305 yodu ve bana selam verdi bana yaln&#305 zm&#305 ya&#351 &#305 yosun diye soru sordu evet yaln&#305 z ya&#351 &#305 yorum ve ge&ccedil mi&#351 imi anlatt&#305 m ve bana yaln&#305 zl&#305 &#287 &#305 n &ccedil ok zor oldu&#287 unu s&ouml yledi otob&uuml s dura&#287 &#305 na kadar beraber gittik ve bende oonun hakk&#305 nda sorular sordum ve bana e&#351 inden 2 y&#305 l &ouml nce ayr&#305 ld&#305 &#287 &#305 n&#305 ve 10 ya&#351 &#305 nda bi erkek &ccedil ocu&#287 uyla ya&#351 ad&#305 &#287 &#305 n&#305 anlatt&#305 bende sizin i&#351 inizde zor olsa gerek gibisinden laflar s&ouml yledim ve o s&#305 rada belediye otob&uuml s&uuml geldi ama &ccedil ok kalabal&#305 kt&#305 t&#305 ka basa bindik otob&uuml se beraber o &ouml nden binmi&#351 ti tam o m&uuml kemmel kal&ccedil as&#305 g&ouml z&uuml m&uuml n &ouml n&uuml ndeydi bende daha &ouml nceden hi&ccedil bi bayanla ili&#351 kim olmam&#305 &#351 t&#305 benim 17 cm lik penisim demir gibi olmu&#351 tu ben art&#305 k dayanamam&#305 &#351 t&#305 m ve biraz ileri do&#287 ru s&uuml z&uuml ld&uuml m ve benim alet tam kal&ccedil as&#305 n&#305 n o iki yar&#305 &#287 &#305 n ortas&#305 na oturmu&#351 tu ve 5 dakika falan s&uuml rt&uuml nd&uuml k art&#305 k oda fark&#305 ndayd&#305 ve ter i&ccedil inde kalm&#305 &#351 t&#305 derken gidece&#287 i yere gelmi&#351 ti ve g&ouml z&uuml otob&uuml se bakarak indi otob&uuml sten ve ben yoluma devam ettim neyse o g&uuml n&uuml n ak&#351 am&#305 na evde yine yaln&#305 z otururken yine kap&#305 &ccedil ald&#305 ve kap&#305 y&#305 a&ccedil t&#305 &#287 &#305 mda bu sefar k&#305 rm&#305 z&#305 mini etek ve yine beyaz badi giymi&#351 ti benim &ccedil ek yat&#305 n yerini de&#287 i&#351 tirmem laz&#305 m bana yard&#305 m edebilirmisin dedi ve beraber evine gittik 10 ya&#351 &#305 ndaki &ccedil ocu&#287 u yatm&#305 &#351 t&#305 evine girdi&#287 imde yerdeki taba&#287 &#305 kald&#305 r&#305 rken &ouml n&uuml mde &ouml yle bi domalm&#305 &#351 t&#305 ki altta giydi&#287 i tangas&#305 bile ortaya &ccedil &#305 km&#305 &#351 t&#305 benim o&#287 lan &ouml yle bi havaland&#305 kki art&#305 k nerdeyse u&ccedil ucakt&#305 bana do&#287 ru d&ouml nd&uuml &#287 &uuml nde benimkini kalkt&#305 &#287 &#305 n&#305 farketti ve hi&ccedil bozuntuya vermeden &ccedil ekyat&#305 de&#287 i&#351 tirmeye gittik odaya ben tam &ccedil ek yat&#305 n bi ucundan tutmaya &ccedil al&#305 &#351 &#305 rken dur sana yard&#305 m ediym dedi bana &ccedil ok yakla&#351 m&#305 &#351 t&#305 art&#305 k g&ouml &#287 &uuml sleri g&ouml z&uuml m&uuml n dibinde yuvarlak kal&ccedil as&#305 yine benim sikime dayanm&#305 &#351 t&#305 ve ben fark&#305 ndayd&#305 m onunda g&ouml z&uuml s&uuml rekli yarra&#287 &#305 mdayd&#305 ve sonunda ben dayanamay&#305 p dudaklar&#305 na yap&#305 &#351 t&#305 m dur yapma dur yapma diyodu ama ben kendimden ge&ccedil mi&#351 tim kucaklay&#305 p direk yatak odas&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml m ve yata&#287 &#305 n &uuml zerine att&#305 m onu baa &ccedil ok &#351 a&#351 k&#305 n bi &#351 ekilde bak&#305 yodu ben &uuml zerimde ne varsa &ccedil &#305 kard&#305 m o hala dur l&uuml tfen yapma olmaz diyodu ama ben dinlemedim ve &uuml zerine do&#287 ru atlad&#305 m ve yine dudaklar&#305 na yap&#305 &#351 t&#305 m ve elimi ete&#287 inin alt&#305 na dald&#305 r&#305 p ilk &ouml nce kilodunu &ccedil &#305 kard&#305 m ve o iki y&#305 l yarrak g&ouml rmeyen amc&#305 &#287 &#305 n&#305 &ouml yle bi ok&#351 uyodumki kendinden ge&ccedil mi&#351 ti ve memelerini bi a&#287 z&#305 ma alm&#305 &#351 t&#305 m nerdeyese memeleri g&ouml r&uuml nm&uuml yodu ve onuda &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plak yapt&#305 m iki baca&#287 &#305 n&#305 birden ay&#305 rd&#305 m benim yarra&#287 &#305 n ba&#351 &#305 n&#305 am&#305 nda adeta di&#351 f&#305 r&ccedil alar gibi gezdiriyodum ve kendinden ge&ccedil mi&#351 ti yeter art&#305 k sok hadi l&uuml tfen sok diye ba&#287 &#305 r&#305 yodu bende art&#305 k dayanamam&#305 &#351 t&#305 m iki baca&#287 &#305 n&#305 omuzlar&#305 ma at&#305 p benim yarra&#287 &#305 yava&#351 &ccedil a sokmaya ba&#351 lad&#305 m yava&#351 ayva&#351 h&#305 zland&#305 k&ccedil a &ouml yle bi ah ah ah diye ba&#287 &#305 r&#305 &#351 &#305 ba&#287 &#305 r&#305 &#351 &#305 vard&#305 ki o ses kesin iki mahalle &ouml teden duyulmu&#351 tur neyse ben k&ouml kledik&ccedil e o ahhhh ba&#287 &#305 r&#305 yodu ve ben art&#305 k tam zevke geldim ve son olarak k&ouml kledim ve kad&#305 n&#305 n i&ccedil ine bo&#351 ald&#305 m ve art&#305 k oda &ccedil ok mutluydu bende ve bana ili&#351 kimizden sonra ger&ccedil ekten &ccedil ok iyi oldu iki y&#305 ld&#305 r yapm&#305 yodum dedi te&#351 ekk&uuml r etti ve o g&uuml nden beri f&#305 rsat&#305 n&#305 bulduk&ccedil a dediler gibi siki&#351 iyoruz ama ben dahada ate&#351 &#351 li bayanlarla beraber olmak istiyorum e&#287 erki ate&#351 im var s&ouml nd&uuml recek birisini ar&#305 yorum diyosan&#305 z ben bu adresteyim t&uuml m ate&#351 li bayanlar&#305 bekliyorum

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08