bu sİ tenİ n bereketİ

Tarafından   Ekim 15, 2015

Daha &ouml nceki yaz&#305 mda kayn&#305 m&#305 n kar&#305 s&#305 yla ya&#351 ad&#305 &#287 &#305 m maceray&#305 anlatm&#305 &#351 t&#305 m burada. Kayn&#305 m&#305 n kar&#305 s&#305 yla maceram devam ediyor. Ama ben buraya yazd&#305 &#287 &#305 m hikayenin &uuml zerine beni msn sine ekleyen Ay&#351 e ile ya&#351 ad&#305 &#287 &#305 m muhte&#351 em g&uuml n&uuml anlataca&#287 &#305 m.50 ya&#351 &#305 n &uuml zerinde Gaziantep te ya&#351 ayan yaz bekarlar&#305 ndan biriyim. Burada yay&#305 nlanan kayn&#305 m&#305 n kar&#305 s&#305 yla muhte&#351 em macera an&#305 ma yine Gaziantep ten 51 ya&#351 &#305 nda Ay&#351 e ad&#305 nda bir bayan beni msn sine eklemi&#351 ve msn yoluyla g&ouml r&uuml &#351 meye ba&#351 lad&#305 k. Ay&#351 e han&#305 m uzun y&#305 llar &ouml nce e&#351 ini kaybetmi&#351 ve dul kalm&#305 &#351 . O zamandan beri bir ili&#351 kisi olmam&#305 &#351 kendi kendini tatmin ederek g&uuml nlerini ge&ccedil irmi&#351 . Menapoz d&ouml nemine girme belirtileri oldu&#287 undan can&#305 daha &ccedil ok seks istiyormu&#351 . 10 g&uuml n kadar &ccedil ok samimi ve &ccedil ekinmeden konu&#351 tuktan sonra bulu&#351 maya karar verdik. Evime yak&#305 n bir parkta bulu&#351 tuk ve y&uuml z y&uuml ze tan&#305 &#351 t&#305 k. Konu&#351 malar&#305 &ccedil ok s&#305 cakkanl&#305 ve &ccedil ekingen biri oldu&#287 unu belli ediyordu. Hadi bakal&#305 m &#351 u kayn&#305 n&#305 n kar&#305 s&#305 yla macera ya&#351 ad&#305 &#287 &#305 n yata&#287 &#305 g&ouml relim dedi. Parktan kalkarak evime geldik. Malum e&#351 im ve &ccedil ocuklar&#305 m yazl&#305 kta oldu&#287 u i&ccedil in ben yaz bekarl&#305 &#287 &#305 n&#305 ya&#351 &#305 yordum. &#304 &ccedil eri girip kap&#305 y&#305 kapat&#305 r kapatmaz hemen birbirimize sar&#305 l&#305 p dudaklar&#305 m&#305 z&#305 yercesine &ouml p&uuml &#351 meye ba&#351 lad&#305 k. Ay&#351 e han&#305 m harika bir kad&#305 nd&#305 . Zaman ge&ccedil irmeden mutlulu&#287 u ya&#351 amay&#305 &ccedil ok istiyordu. Onu ellerinden tutarak yatak odas&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml m. Yava&#351 yava&#351 ve ok&#351 ayarak &uuml st&uuml ndekileri &ccedil &#305 karmaya ba&#351 lad&#305 m. O da benim ti&#351 ortumu &ccedil &#305 kard&#305 , pantolonumu a&#351 a&#287 &#305 ya indirdi. Harika memelerini ok&#351 uyor ve avu&ccedil lar&#305 m&#305 n i&ccedil taraf&#305 yla onlar&#305 n ba&#351 &#305 na daireler &ccedil iziyordum. Tamamen &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plak kald&#305 ktan sonra e&#287 ilerek kal&#305 n ve damarl&#305 sikimi a&#287 z&#305 na ald&#305 ve diliyle yalay&#305 p b&#305 rakmaya ba&#351 lad&#305 , iyice kalkan yarra&#287 &#305 m&#305 n ba&#351 &#305 n&#305 agz&#305 na sokarak somurmaya ve &ccedil &#305 kar&#305 p sokmaya ba&#351 lad&#305 .bu arada bende onun y&uuml z&uuml n&uuml , omuzlar&#305 n&#305 ve sa&ccedil lar&#305 n&#305 ok&#351 uyordum. Bir m&uuml ddet b&ouml yle devam ettikten sonra 69 pozisyonunda yata&#287 a yatt&#305 k ve ben onun muhte&#351 em &#351 eftalisini yalay&#305 p dilimle i&ccedil ine girmeye ba&#351 lad&#305 m. O da benimkini a&#287 z&#305 na &ccedil &#305 kar&#305 p sokuyor ,ta&#351 aklar&#305 m&#305 yal&#305 yordu. &Ccedil ok ge&ccedil meden onu ba&#287 &#305 rta ba&#287 &#305 rta dilimle bo&#351 altt&#305 m. Yalamay&#305 b&#305 rak&#305 p elimle amc&#305 &#287 &#305 n&#305 n &uuml zerinde gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 m. arada bir parmaklar&#305 mdan bir ikisini am&#305 na sokup &ccedil &#305 kar&#305 yordum. Bu &#351 ekilde bir daha orgazma ula&#351 t&#305 rd&#305 m onu. S&#305 ra bende dedim. Amc&#305 &#287 &#305 n&#305 bir pe&ccedil ete ile iyice sildikten sonra onu domaltt&#305 m ve arkadan am&#305 n&#305 n &uuml zerinde sikimle badana yapmaya ba&#351 lad&#305 m. Yeniden am sular&#305 gelmeye ba&#351 lay&#305 nca yava&#351 yava&#351 amc&#305 g&#305 na sokmaya ba&#351 lad&#305 m sikimi. Santim santim sokuyordum. Ay&#351 emin g&ouml zleri kapanm&#305 &#351 sanki bulutlarda u&ccedil uyordu, sonuna yakla&#351 &#305 rken birden am&#305 na k&ouml kledim ve r&uuml yadan uyard&#305 m onu. Bir ohhhhhhhhhhhhhhh &ccedil ekti ve i&ccedil inde k&#305 m&#305 ldamadan birazc&#305 k durdum. Sonra yava&#351 yava&#351 gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 m. Bu ya&#351 ta bir kad&#305 nda b&ouml yle am olmaz ger&ccedil ekten. Girip &ccedil &#305 karken sanki bir mengeneyle s&#305 k&#305 yordu kal&#305 n yarra&#287 &#305 m&#305 , i&ccedil inde her taraf&#305 yla tad&#305 n&#305 &ccedil &#305 kar&#305 yordu sikimin. Bir m&uuml ddet b&ouml yle devam ederek ikimiz ayn&#305 anda orgazm olarak bo&#351 almaya ba&#351 lad&#305 k. Bu sefer ikimizde bulutlar&#305 n &uuml zerindeydik ve d&uuml nya umurumuzda de&#287 ildi. Bo&#351 alma bitince i&ccedil inde sikim inene kadar beklettim. &Ccedil &#305 kard&#305 &#287 &#305 mda ikimizde yata&#287 a yatarak uzun m&uuml ddet k&#305 p&#305 rdamadan yatarak dinlendik. O g&uuml n sabaha kadar benimle kald&#305 Ay&#351 em ve seksin her t&uuml rl&uuml s&uuml n&uuml ve &#351 eklini ya&#351 ad&#305 k. Sabah kalkt&#305 &#287 &#305 m&#305 zda derman&#305 m&#305 z kalmam&#305 &#351 t&#305 . G&uuml zel bir kahvalt&#305 dan sonra onu yolcu ettim. Ayr&#305 l&#305 rken dudaklar&#305 ndan &ouml perek bunu s&#305 k s&#305 k tekrarlayal&#305 m dedik birbirimize. Can&#305 m&#305 z seks istedi&#287 i zaman msn de g&ouml r&uuml &#351 &uuml yoruz ve bulu&#351 arak hasretimizi gidermeye devam ediyoruz. Kal&#305 n damarl&#305 abartmadan s&ouml yleyeyim &ccedil ok uzun olmayan bir &#351 ey g&ouml rmek isteyen bayanlar eklesinler. Gaziantep tercihimdir. Erkekler l&uuml tfen aramas&#305 nlar &ccedil &uuml nki kad&#305 n&#305 m&#305 payla&#351 may&#305 sevmem. Bo&#351 una &#305 srar etmesinler. Hepinize bol seksli g&uuml nler dilerim sevgiyle kal&#305 n&#305 z.

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08