bir İ lan.la 2 muhteş em kadı n

Tarafından   Ekim 15, 2015

Ben 52 ya&#351 &#305 nda izmir de ya&#351 ayan e&#351 inden bo&#351 anm&#305 &#351 yanl&#305 z ya&#351 ayan bir beyim aksama do&#287 ru &ccedil ilingir masam&#305 haz&#305 rlarken terevizyonu a&ccedil m&#305 &#351 mutfa&#287 a gidip gelirken sevmedi&#287 im bir dizi &ccedil &#305 kt&#305 hadi uyduyu a&ccedil ay&#305 m dedim a&ccedil t&#305 m yabanc&#305 kanallar&#305 bu aradamasam&#305 kurmu&#351 bir tek te atm&#305 &#351 t&#305 m tv de dola&#351 &#305 rken bir bakt&#305 m T&uuml rk&ccedil e bir kanal sadece m&uuml zik var alt yaz&#305 y&#305 okurken anlad&#305 m ilan veriyorsunuz 20 kontura ilan&#305 n&#305 z yay&#305 nlan&#305 yorben art&#305 k karar verdim ben de g&ouml nderecektim g&ouml nderdim telefonla g&ouml nderiliyor ilanlar hemen telefonum &ccedil ald&#305 a&ccedil t&#305 m merhaba dedi merhabala&#351 t&#305 k konu&#351 urken ben dedim siz kapat&#305 n ben ar&#305 yay&#305 m size yazmas&#305 n kad&#305 n bunu duyunca iyi bir insan oldu&#287 umu s&ouml yledi &ouml nemli de&#287 il dedikonuya d&ouml nd&uuml k ben sizinle nas&#305 l tan&#305 &#351 aca&#287 &#305 z dedim ben yar&#305 n&#305 beklerken hemen bucaya gelin belediyenin &ouml n&uuml ne dedi saat 23 olmu&#351 tu ben dedimki &#351 u an alkol al&#305 yorum araba kullanamam dedim ozaman biz seni al&#305 r&#305 z dediler &#351 a&#351 &#305 rm&#305 &#351 t&#305 m ben nas&#305 l derken a&ccedil &#305 klad&#305 biz iki samimi han&#305 m&#305 z 2 mizde duluz ayn&#305 apartmanda kal&#305 yoruz dediler ben adres verdim geldiler ald&#305 lar bucadaki evlerine ayr&#305 ayr&#305 girdiki&ccedil ersi &ccedil ok ho&#351 d&ouml &#351 emi&#351 &ccedil ok zevklilerdi isimlerini de&#287 i&#351 tiriyorum demet ve buket han&#305 mlar hadi hava &ccedil ok s&#305 cak birer du&#351 alal&#305 m dediler &ouml nce buket han&#305 m girdi sonra ben sorada demet han&#305 mdemet han&#305 m banyodayken biz buket han&#305 mla yanl&#305 z kald&#305 k &uuml zerimizde sadece havlular la otururken ben hemen sokuldum buket han&#305 ma &ouml p&uuml &#351 me&#287 e ba&#351 lad&#305 k derken demet han&#305 m da &ccedil &#305 km&#305 &#351 bize oooooo bu ne h&#305 z diyerek mutfa&#287 age&ccedil ti i&ccedil eri d&ouml nd&uuml &#287 &uuml nde &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plak ve linde bir tepsi 3 viski barda&#287 &#305 ve &ccedil ikilota tablaya koyarken buket &ccedil im sende dolaptan viskiyi getirirmisin derken h&#305 nz&#305 rca bana bak&#305 yordu hemen yan&#305 ma geldi ba&#351 lad&#305 k &ouml p&uuml &#351 me&#287 e derken buket geldi biz rahat&#305 mz&#305 bozmuyordukben de ki havluyu &ccedil ekiverdi demet bende onun gibi kalm&#305 &#351 t&#305 m buket bir az ara verin birer tek atal&#305 m deyince ayr&#305 ld&#305 k ben ar&#305 r i&ccedil eyim siz i&ccedil in ben &ccedil ok i&ccedil tim dedim onlar okey dediler onlar ar&#305 3 l&uuml koltu&#287 a oturttum siz i&ccedil menize bak&#305 n dedim ben yere hal&#305 ya diz &ccedil okt&uuml m amlar&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 m bir onu bir onu kafalar&#305 &ccedil ak&#305 r keyf olmu&#351 tu ben zaten sormay&#305 n hemen yata&#287 a ge&ccedil tik beni yataka&#287 a yat&#305 rd&#305 lr ba&#351 lad&#305 lar saksoya ben de bo&#351 durmuyorum iki orta parmap&#305 mla ikisinide ayn&#305 anda ayn&#305 h&#305 zla amlar&#305 na sert darbelerle sokup &ccedil &#305 kar&#305 rken gelece&#287 imi anlad&#305 m hemen pozisyon de&#287 i&#351 tirme bahanesiyle demeti alt&#305 ma ald&#305 m g&ouml &#287 &uuml slerini yalar ken bukete sen dudaklar&#305 na ge&ccedil dedimalta kayd&#305 m demetin am&#305 n&#305 tekrar a&#287 z&#305 ma ld&#305 m o kadar g&uuml zel yal&#305 yordum ki buket bunu fark etmi&#351 ben anlamad&#305 m komodinin &uuml zerine oturmu&#351 bizi seyrediyor demeti &ccedil evirdim arkas&#305 na ge&ccedil tim ba&#351 lad&#305 m yalamaya demet han&#305 m inan&#305 n yaz g&uuml n&uuml titriyor t&#305 pk&#305 kurumu&#351 bir yaprak gibi&uuml st &uuml ste orgazm lar ya&#351 &#305 yordu hen&uuml z i&ccedil ine girmedim daha ger&ccedil i ben dede dayanacak g&uuml &ccedil kalmad&#305 ben de bir an i&ccedil eri girmek istiyordum ama haz&#305 rlamam laz&#305 m d&#305 mecburen demet dayanamad&#305 beni yat&#305 rarak yarra&#287 &#305 m&#305 n &uuml zerine bir otur do eyvah dedin yarak gitti benimki bir az kal&#305 nd&#305 r i&ccedil eri zorda olsa girmi&#351 tim gidip gelirken buhet mastrbasyon yap&#305 yordu dende gel dedim nas&#305 l olacak dedi benim a&#287 &#305 z&#305 ma ver dedim am&#305 n&#305 ama y&uuml z&uuml n demete baks&#305 n dedim dedi&#287 imi yaparken ben altan &#351 imdi demete sokarken dende demeti ye dedim bir m&uuml dedet bir on dakika bu &#351 ekilde yaparken demet bana dayanam&#305 yorum bo&#351 al&#305 cam l&uuml tfen den de bana bo&#351 al dedi tamam diyemedim &ccedil &uuml nki a&#287 &#305 z&#305 m buketin am&#305 ndayd&#305 ben de tamam der poposuna tatl&#305 bir &#351 aplak att&#305 m ba&#351 lad&#305 k gelme&#287 edemet bir &#351 eyler s&ouml yl&uuml yor ama anlas&#305 lam&#305 yordu ah bir de konu&#351 abilseydi kekeme olmu&#351 tu adeta &uuml zerime y&#305 &#287 &#305 l&#305 nca buketde a&#287 &#305 z&#305 m dan kalkm&#305 &#351 t&#305 demeti yana atarak derin bir nefes alm&#305 &#351 t&#305 m kalk&#305 p du&#351 a beraberce girdik tertemiz y&#305 kand&#305 k salona ge&ccedil tik kurulanma ihtiyac&#305 bile hissetmedik viskilerimize ba&#351 lad&#305 k inan&#305 n &ccedil ikilotalar&#305 bana sevgililerim yediriyorlard&#305 yar&#305 m saate yak&#305 n muhabbet ettik &ccedil ok iyi insanlard&#305 saat 03 e gelmi&#351 ti bukhet han&#305 m g&ouml z&uuml m&uuml n i&ccedil ine bak&#305 yor kibar oldu&#287 u i&ccedil in bir &#351 ey s&ouml yleyemiyordu ben anlam&#305 &#351 t&#305 m yata&#287 a ge&ccedil elim mi dedim kalkt&#305 k yata&#287 a ge&ccedil tik demetcim dedim simdi s&#305 ra buket han&#305 mda onu beraber mutlu edelim mi dedi&#287 imde &ccedil ok d&uuml &#351 &uuml ncelisin derken dudaklar&#305 ma bir &ouml p&uuml c&uuml k

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08