34 lü k dul

Tarafından   Ekim 15, 2015

selam aldatanlar.com ekibi &ouml ncelikle b&ouml yle bir site yapt&#305 &#287 &#305 n&#305 z i&ccedil in sizi tebrik ederim.Ben abdullah 24 ya&#351 &#305 nday 1.75 boyunda &ccedil evremdeki insanlar&#305 n demesine g&ouml re yak&#305 &#351 &#305 kl&#305 ve bekar&#305 m . benim kikayem bir otob&uuml s dura&#287 &#305 nda ba&#351 lad&#305 . her sabah oldu&#287 u gibi i&#351 e gitmek i&ccedil in her zamanki durkata bekliyordum, ordaki insanlar&#305 n hemen hemen hepsini tan&#305 yordum art&#305 k &ccedil &uuml nk&uuml 2 senedir ayn&#305 duraktan her zaman ayn&#305 saatte biniyordum. g&uuml nlerden cumartesi haftan&#305 n o g&uuml n&uuml de pek kimse olmazd&#305 derken hi&ccedil tan&#305 mad&#305 &#287 &#305 m bi bayan &uuml st&uuml nde mini ve dar etek ve k&#305 sac&#305 k tish&ouml rt&uuml tish&ouml rt&uuml vard&#305 olduk&ccedil a al&#305 ml&#305 dolgun kal&ccedil al&#305 ve olduk&ccedil ada iri g&ouml &#287 &uuml sleri vard&#305 zaten ilk dikkatimi &ccedil eken g&ouml &#287 &uuml sleri olmu&#351 tu, beni adeta kendine kiltledi g&ouml zlerimi ondan alam&#305 yordum o da ona bakt&#305 &#287 &#305 m&#305 farketti ve hi&ccedil istifini bozmad&#305 aksine ho&#351 una gitmi&#351 olacakki g&ouml zlerimi ddikti&#287 im g&ouml &#287 &uuml slerini bana daha iyi g&ouml stermek i&ccedil in tis&ouml rt&uuml nde olan &uuml stten ikinci d&uuml &#287 meyide a&ccedil t&#305 . onun bu hareketini g&ouml r&uuml nce hi&ccedil &ccedil ekinmeden yan&#305 na yana&#351 t&#305 m ve merhaba sizi burda daha &ouml nce hi&ccedil g&ouml rmemi&#351 tim dedim olabilir dedi buraya yeni ta&#351 &#305 nd&#305 m ve buldu&#287 um i&#351 g&ouml r&uuml &#351 mesine gidiyorum dedi heyecanlanarak nereye gitti&#287 ini sordum tesad&uuml f olacakki ayn&#305 semte gidiyoruz. yolda arkada&#351 l&#305 k edebilirim demeye kalmad&#305 bana yolda konu&#351 uruz &ccedil evrede g&ouml ren yanl&#305 &#351 anlamas&#305 n dedi . otob&uuml s geldi bo&#351 tu arkaya bindik ve iyice konu&#351 up tan&#305 &#351 t&#305 k 34 ya&#351 &#305 nda dul ve yanl&#305 z ya&#351 &#305 yormu&#351 sonra numaram&#305 ald&#305 ve ak&#351 am saat 10 gibi beni arayaca&#287 &#305 n&#305 s&ouml yledi orda ayr&#305 ld&#305 k.ak&#351 am eve geldi&#287 imde 8 di hemen haz&#305 rland&#305 m ve aramas&#305 n&#305 bekledim daha saat 10 olmadan arad&#305 bulu&#351 mak i&ccedil in yer belirledik ve yar&#305 m saate kadar olrda olaca&#287 &#305 n&#305 s&ouml yledi hemen &ccedil &#305 kt&#305 m ondan &ouml nce orda oldum &ccedil ok ge&ccedil meden geldi &uuml st&uuml nde gene dar ve mini etek . ete&#287 in y&#305 rmac&#305 kad&#305 n&#305 n bacaklar&#305 n&#305 n aras&#305 n&#305 resmen g&ouml steriyordu &uuml st&uuml nde ask&#305 l&#305 bol g&ouml &#287 &uuml s dekolteli bir body onu o halde g&ouml r&uuml nce resmen eridim 34 ya&#351 &#305 nda biri i&ccedil in &ccedil ok iyiydi adeta 18 lik &ccedil &#305 t&#305 rlara ta&#351 &ccedil &#305 kartan cinstendi. oturdu kar&#351 &#305 ma &ccedil ay istedi &ccedil ay&#305 m&#305 z&#305 yudumlarken bana burda neden zaman kaybetti&#287 imizi &ccedil ay&#305 m&#305 z&#305 evinde i&ccedil ebilece&#287 imizi s&ouml yledi t&uuml ylerim diken diken oldu hemen kabul ederek yola koyulduk &ccedil ok ge&ccedil meden evindeydik kimse yoktu ger&ccedil ekten yanl&#305 z ya&#351 &#305 yordu yeni ta&#351 &#305 nm&#305 &#351 olams&#305 na ra&#287 men evi &ccedil ok &#351 &#305 kt&#305 . ayakkab&#305 lar&#305 m&#305 &ccedil &#305 karmaya vakit b&#305 rakmadan beni kap&#305 ya yap&#305 &#351 t&#305 r&#305 p dudaklar&#305 ma yumuldu nas&#305 lda &#351 ehvetli emiyordu dudaklar&#305 m&#305 bir an olsun hi&ccedil nefes alamica&#287 &#305 m&#305 d&uuml &#351 &uuml nd&uuml m bi eli arkadan tuttu&#287 u sa&ccedil lar&#305 mda di&#287 er elinide fermuar&#305 mdan i&ccedil eri sokmu&#351 kas kat&#305 olan yarra&#287 &#305 m&#305 d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kartt&#305 orac&#305 kta dizlerinin &uuml st&uuml ne e&#287 ilerek damarlar&#305 kabarm&#305 &#351 yarra&#287 &#305 m&#305 s&ouml m&uuml rmeye ba&#351 lad&#305 5-10 dkk ge&ccedil meden b&uuml y&uuml k bir titreyi&#351 le a&#287 z&#305 na bo&#351 ald&#305 m hemen onu kuca&#287 &#305 ma alarak yatak odan nerde diye sordum odaya gittik onu yata&#287 &#305 n &uuml st&uuml ne att&#305 m hemen &uuml st&uuml n&uuml &ccedil &#305 kard&#305 bende ayn&#305 s&#305 n&#305 yapt&#305 m iki saniyede &ccedil &#305 r&#305 l &ccedil &#305 plakt&#305 k &#351 imdi o dolgun canl&#305 ve dipdiri olan g&ouml &#287 &uuml slerini elime ald&#305 m onlar&#305 yutarcas&#305 na emmeye ba&#351 lad&#305 m inlemeye ba&#351 lad&#305 g&ouml &#287 s&uuml n&uuml n &uuml st&uuml ne &ccedil &#305 k&#305 p tekrar sertle&#351 en 17 santimlik yarra&#287 &#305 m&#305 g&ouml &#287 &uuml &uuml slerinin aras&#305 nda sokup ileri geri yapmaya ba&#351 lad&#305 m art&#305 k dayanacak g&uuml c&uuml m kalmad&#305 bacaklar&#305 m titremeye ba&#351 lad&#305 g&ouml &#287 &uuml sleri ta&#351 gibiyd&uuml &ccedil &uuml nk&uuml . derken o pozisyonda surat&#305 na a&#287 z&#305 na burnuna ya&#287 mur gibi f&#305 &#351 k&#305 rtt&#305 m hemen sevi&#351 meye ba&#351 lad&#305 k dilimi v&uuml cudundan hi&ccedil ay&#305 rmadan g&ouml &#287 &uuml slerinden ba&#351 layarak bacaklar&#305 n&#305 n aras&#305 na indim &ccedil ok g&uuml zel amc&#305 &#287 &#305 vard&#305 5 dkk yalad&#305 m emdim s&ouml m&uuml rd&uuml m derken sa&ccedil lar&#305 m&#305 &ccedil eke &ccedil eke kulaklar&#305 m&#305 &ccedil &#305 nlat&#305 rcas&#305 na bo&#351 ald&#305 . benim yarra&#287 &#305 m bu arada gene kas kat&#305 kesilde sa&ccedil lar&#305 mdan tuttu beni yukar&#305 &ccedil ekip dudaklar&#305 ma yap&#305 &#351 t&#305 emdi &#305 s&#305 rd&#305 hadi gir i&ccedil ime art&#305 k kudurdum sik beni par&ccedil ala beni dedi bu s&ouml zlerine dayanamay&#305 17 cm lik yarra&#287 &#305 m&#305 amc&#305 &#287 &#305 na dayad&#305 m &ouml nce yukar&#305 a&#351 a&#287 &#305 yaparak onu dahada &ccedil &#305 ld&#305 rttm yeter sok art&#305 k k&ouml kle diye ba&#287 &#305 rd&#305 bende sulanm&#305 &#351 am&#305 na yava&#351 &ccedil a girmeye ba&#351 lad&#305 m birden bacaklar&#305 n&#305 belime dolay&#305 bast&#305 rd&#305 ve yarra&#287 &#305 m birden dibine kadar girdi derin bi ohhhhhh &ccedil ekti bende onun bu &#351 ehvetine istedi&#287 i cevab&#305 verdim ve hem sert hemde h&#305 zl&#305 h&#305 zl&#305 gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 m delircek sand&#305 m alt&#305 mda y&#305 lan gibi k&#305 vran&#305 yordu 5 dkk gidip geldikten sonra beni &uuml st&uuml nden at&#305 p &uuml ste ben &ccedil &#305 kaca&#287 &#305 m dedi ve &ccedil &#305 kt&#305 sikimi tutup &uuml st&uuml ne birden oturdu ve benden daha sert vurmaya ba&#351 lad&#305 o vurduk&ccedil a &ccedil &#305 kan &#351 apur &#351 apur sesler beni deliye &ccedil evirdi g&ouml &#287 &uuml slerini s&#305 kt&#305 m 34 l&uuml k bir bayan&#305 n b&ouml yle sili&#351 ece&#287 ini sanm&#305 yordum inlemeleri &ccedil &#305 &#287 l&#305 klara d&ouml nd&uuml ve g&ouml &#287 s&uuml m&uuml t&#305 rmalaya t&#305 rmalaya bo&#351 ald&#305 o rahatlad&#305 ktan sonra yan&#305 ma uzandu ve yarra&#287 &#305 m&#305 eliyle s&#305 vazlarken a&#287 z&#305 na ald&#305 iyice s&ouml m&uuml rmeye ba&#351 lad&#305 b&uuml t&uuml n i&ccedil imi sikimden s&ouml m&uuml recek sand&#305 m 10 dkk ya yak&#305 n bunu yapt&#305 ktan sonra titredi&#287 imi anlad&#305 ve eliyle davam edip a&#287 z&#305 n&#305 a&ccedil t&#305 geliyor dedi&#287 imde g&ouml zlerini kapad&#305 o kadar zevk alm&#305 &#351 t&#305 mki ilk f&#305 &#351 k&#305 rd&#305 &#287 &#305 m aln&#305 na geldi geriye kalanlar&#305 ka&ccedil &#305 rmamak i&ccedil in yarra&#287 &#305 m&#305 a&#287 z&#305 na ald&#305 ve tamammen a&#287 z&#305 na bo&#351 ald&#305 m sonra orac&#305 kta sar&#305 larak yorgunluktan peri&#351 an halde s&#305 zd&#305 k. Bunu f&#305 rsat bulduk&ccedil a 1 ay boyunca yapt&#305 k derken ta&#351 &#305 n&#305 p gitmi&#351 dahada haber alamad&#305 m ondan. bidaha s&ouml yl&uuml yorum olgun kad&#305 nlar benim i&ccedil in &ccedil &#305 t&#305 r k&#305 zlardan daha iyi . varsa beni eklemek isteyen olgun bayan ekleyin tan&#305 &#351 al&#305 m zevkin doruklar&#305 na bu hikayedeki gibi &ccedil &#305 kal&#305 m

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08